+420 777 290 132 |  info@finetis.cz

 

CENÍK

Orientační ceny, které účtujeme klientovi - s.r.o., měsíční plátce DPH, s cca 15 stabilních zaměstnanců, 450 dokladů za měsíc

 

účetní služby

Zaúčtování jednoho účetního dokladu (napr. jedna faktura, interní doklad)
20,- Kč
Zpracování mzdy jednoho zaměstnance
250,- Kč
Vyhotovení účetní závěrky
1/12 roční ceny účetnictví

Daňová přiznání podaná daňovým poradcem 

Přiznání k DPH včetně kontrolního hlášení 800,- Kč
Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob 3 000,- Kč
Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob 1 500,- Kč
Daňové přiznání k silniční dani 500,- Kč

Sazby při jednorázovém poradenství

Účetní poradenství (za hodinu) 450,- Kč
Daňové poradenství (za hodinu) - dle náročnosti 900,- Kč

Vedle cen za jednotlivé úkony můžeme nabídnout měsíční paušální odměnu za komplet poskytovaných služeb.

Pro vyhotovení individuální cenové nabídky či pro kompletní ceník našich služeb nás kontaktujte.

Outsourcování účetních služeb šetří podnikateli peníze - nepotřebuje materiální vybavení vlastní účtárny, nevznikají mu mzdové náklady na účetní, nemusí řešit zástupy při nemoci či dovolené, neplatí pravidelné školení účetních.

Daňový poradce má zákonnou povinnost mlčenlivosti o věcech týkajících se daní a účetnictví klientů.

Při zastoupení daňovým poradce získává podnikatel jistotu, že případná sankce od FÚ, například za omylem špatné zaúčtování dokladu, za opožděné podání daňového přiznání, jde k tíži daňového poradce, který musí být ze zákona pro tento účel pojištěn (pouze daňový poradce či advokát může být pojištěn na škodní události související s daněmi).

Při zastoupení daňovým poradcem klient rovněž získává odklad splatnosti daně z příjmů o 3 měsíce.

 

Finetis s.r.o. ©2024