+420 777 290 132 |  info@finetis.cz

 

ÚČETNICTVÍ & MZDY

Zajistíme vedení vašeho účetnictví s odbornou péčí

Účetnictví by mělo poskytovat reálný a věrný obraz o Vašem podnikání, tak to vyžaduje legislativa. Účetnictví by Vám ale mělo pomáhat. Mít včasně vše přehledným způsobem zaúčtováno Vám zajistí kontrolu a přehled o Vašem podniku. Jedině tak se podle účetnictví budete moci řídit a Vaše rozhodnutí budou efektivní. Rádi za Vás převezmeme vedení účetnictví tak, abyste se na něj mohli stoprocentně spolehnout.

Finanční účetnictví

Spektrum nabízených služeb je zejména následující:

 • zpracování účetnictví dle české legislativy ale i dle IFRS (možnost „on-line“ účetnictví)
 • reporting měsíčních výsledků
 • vedení nákladového a střediskového účetnictví
 • kontrola a rekonstrukce účetnictví
 • zajištění platebního styku
 • vyhotovení statistických hlášení
 • správa datových schránek
 • školení zaměstnanců našich klientů
 • spolupráce s auditory
 • archivace dokladů
 • podpora při konsolidaci účetních závěrek

Personální a mzdová agenda

Prostřednictvím naší mzdové účtárny zajistíme:

 • výpočet mezd a odvodů a provedení měsíčních hlášení
 • provedení ročních zúčtování mezd a příslušných daňových hlášení
 • plnění registračních a ohlašovacích povinností u relevantních úřadů
 • vedení personálních složek zaměstnanců
 • zastupování při kontrolách
 • poradenství v oblasti zaměstnávání zahraničních pracovníků a vysílání zaměstnanců do zahraničí
 • výpočet cestovních náhrad zaměstnanců
 • poradenství v oblasti benefitů zaměstnanců

 

Finetis s.r.o. ©2024